piątek, 3 marca 2017

warto mnieć kogoś

                                                          przyjaciel :) 

 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia przyjaciółek Podobno przyjaźń jest ważną sprawą. Nie ma na świecie człowieka, który nie chciałby mieć przyjaciela. Niestety, trudno jest znaleźć kogoś takiego i tak naprawdę tylko nielicznym się to udaje. Jak: " Zdobycie prawdziwego przyjaciela to najlepszy dowód osobistego sukcesu w życiu". ja takich mam przyjaciół prawdziwych jest ich troję <3 

 

 Posiadanie przyjaciela, jak wszystko ma swoje wady i zalety. Myślę, ze należy zacząć od pozytywnych stron.
Trzeba wziąć pod uwagę, ze przyjaciel jest potrzebny, a w niektórych okolicznościach niezastąpiony. Jest to człowiek, który z chęcią nas wysłucha, a w trudnych momentach pocieszy. Można mu zaufać i bez skrepowania powiedzieć o swoich problemach.nawet tych miłośnych 


Nie można pominąć tego, ze z przyjacielem możemy mile spędzić czas. Dzięki niemu nie czujemy się samotni, świat wydaje się nam piękniejszy, a życie dużo łatwiejsze niż w pojedynkę.

 Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia przyjaciółek

Trzeba również zwrócić na racje przeciwne. Często bywa tak, ze w naszym życiu pojawia się osoba, która chwilowo wydaje nam się prawdziwym przyjacielem. Wkrótce jednak ona odchodzi, a my zostajemy sami. Głownie przez takie sytuacje tracimy wiarę w przyjaźń. Dlatego przyjaciół należy dobierać starannie miałam jedną taką sytuację 

 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia przyjaciółek

 Mimo to uważam, ze warto mieć przyjaciela. Dobrze jest mieć blisko siebie kogoś, kto doradzi, podpowie, pocieszy czy pomoże. Myślę, ze samotny człowiek nigdy nie będzie tak szczęśliwy jak ten, który z kimś się przyjaźni.

 Rzeczy ulegają nieustannym zmianom, podobnie jak ludzie...Przyjaciel zaś pozostaje niezmienny, co stanowi dowód, ze przyjaźń jest czymś boskim i nieśmiertelnym” .

 Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia przyjaciółek

 od małego przyjaciółki jesteśmy 

takie przyjaźnie są najlepsze 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia przyjaciółek

 Przyjaźń nadaje sens naszemu życiu. To dzięki niej jesteśmy szczęśliwi, czujemy się spełnieni. Każdy człowiek pragnie mieć bliska sobie osobę. Nawet największy "samotnik z natury" ma czasami potrzebę pobycia z ludźmi; Przyjaciele często maja odmienne horyzonty myślowe, duchowe i moralne. Nie muszą im się podobać te same rzeczy, często bardzo się od siebie różnią. Ale to nie przeszkadza im w byciu sobie bliskimi osobami, a nawet dzięki temu staja się sobie bliżsi, bo uczą się nawzajem wielu rzeczy rzeczy. Jak kochać, szanować, akceptować, żyć. To dlatego przyjaźń nadaje tak ogromny sens naszemu życiu. Czasami zdarza się żyć jedynie dla przyjaciela, albo dzięki przyjacielowi.

 

 

poniedziałek, 28 listopada 2016

wtorek, 1 marca 2016

taki post sobię

muszę  dać rade do świat wtedy weronika  znowu przyjedzie i będę dużej w domu


 zdjęcia dawno 
 
 zdjęcie jak weronika była :)
zdjęcie w internacie niedługo koniec tej szkoły :*


zdjęcie w busku 

sobota, 12 grudnia 2015

wtorek, 17 listopada 2015

zdjęcia to moje życie

 Moje zdjęcia nowe i z Misiu ❤❤❤
 Z danielem monim
 ja tak wyglądam  teraz
z moją nika  w tym roku 

ja w busku w parku 

 ja w domu w tym roku kocze szkole i nie wiem nadal co bede robić  dalej                                                                                                  
 Dzisiaj w domu
 to zdjęcie robione jak pierwsza dyskoteka w w szkole była szalone tańce były żeby więcej było takich dyskoteki😜
 takie nagranie nudziło mi się
 też w parku
w domu dzisiaj przyjechałam 

poniedziałek, 16 listopada 2015

listopad powrut do pisania

wróciłam bo nie pamiętałam  hasła  tyle w tym czasie się zmieniło w tym roku kocze 3 klasę piekarz


   ale ja w tym zawodzie pracować nie będę 30 czerwca do 2 lipca zdaje egzamin piekarza trochę mam tremęto dla mojego serce że nadal jest ze mną

 tak dziękuje ci że zdrowa jestem
 nie zapomnę nigdy o przyjaciółkach 
 ja i Nika bym chciała mieć takie buski tęsknie za ją dopiero w kwietniu przyjedzie


 takie szalone dziewczyny
   
moje przyjaciółki Nika .Kasia ,Ania,Aneta najlepsze <3  .

 

środa, 22 kwietnia 2015

taka poezja

                                                      cytaty


- zróbmy coś sza­lone­go !
- ale, że co...?                                           
- przy­bij­my so­bie piątki :D
Życie jest piękne, oczy­wiście trze­ba być sza­lonym, by to docenić.


Przyszły już cza­sy kiedy i ja mogę po­wie­dzieć " a za moich czasów..." i to nie jest po­cie­szające. Wniosek: świat idzie do przo­du jak sza­lony a ja się po­woli starzeje!! Tak, jes­tem sza­lona. Z dnia na dzień co­raz bar­dziej. Zaczy­nam śmiać się życiu i ludziom pros­to w twarz. Po­dej­muję co­raz bar­dziej ry­zykow­ne de­cyz­je i nie boję się kon­sekwen­cji. Uwal­niam się ze szpon kon­we­nansów i dob­re­go wycho­wania. Zaczy­nam praw­dzi­wie żyć?

        By­cie sza­loną poz­wa­la mi nie oszaleć!    

 

 To, że jes­tem in­na nie znaczy, że gorsza.
Jes­tem dziw­na dla tych, którzy mnie nie rozumieją.
Sil­na fi­zycznie, a psychicznie na dnie.
Sza­lona, szcze­ra, ale cza­sem nieśmiała.
Bar­dzo de­likat­na, wrażliwa.
Po pros­tu jes­tem sobą, a jeśli ko­muś to nie pa­suje to ma problem.


Kochasz mnie?
-Kocham. Nad życie.
-A jak wyobraźnia so­bie naszą przyszłość?
-Nie wiem, mo­ja wyobraźnia  nie sięga tak da­leko, ale wiem jed­no. Nie widzę końca nasze­go związku . Jest on zbyt od­da­lony bać wręcz niemożliwy.

 

 Idz   przez życie  z tym kto jest przy To­bie gdy się śmiejesz i gdy plączesz ktoś kto pot­ra­fi docenić  kim jesteś, a nie próbuje   wsadzić w swo­je ram­ki.Czy z tym,który  Ci schle­bia będziesz szczekliwa?Dziś  schle­bia To­bie a jut­ro in­nej,czy na tym po­lega życie?


 

 Marze­nia są marze­niami, Sny to tyl­ko sny, a ży­cie to świat w którym nig­dy nie wiesz co morze się wydarzyć...


 

 
takie sobie

Poz­na­liśmy się,ni­by pro­wizo­rycznie,a jed­nak do­tar­liśmy w głąb sa­mych siebie.Czy to możliwe ? A jed­nak! Czy zna mnie tak jak Ja Je­go? Częściej osob­no ,rzad­ko ra­zem i na­dal wie­rze ,ze to możli­we by tak się znać ! Jed­na chwi­la ,te sa­me myśli ,ges­ty ,słowa ,ten sam smu­tek ,eufo­ria,wciąż jed­ność,niesa­mowi­te ,ze mogłam Go poz­nać i da­ne mi z Nim przerywacz,choć cza­sem mil­czę,to wie ,nie ma des­ki ,która nas dzieli ,poróżni nas pla­ga jęzorów zazdrosnych lodków,nie wierzących w prawdziwa miłość ,której naj­lep­sza to­warzyszką życia jest przy­jaźń. W jed­nym słowie wys­tar­czy je­dynie chcieć ,zachować jed­no z dwóch ,po­budzają się nawza­jem , wiem bo kocham ;0)

 Czu­je w mo­jej uczu­ciach,
jes­teś w moim ser­duszku.
Już na zaw­sze,
dusza jest dla mnie,
i dla ciebie.


  Miłość jest kocha­na,
dla nas.
Lecz czas jest zdrad­li­wa,
kocha­my się na
wza­jem.


Cza­sami ra­dość z zo­bacze­nia ko­goś ma ta­ka si­le, ze czuć ja w po­wiet­rzu :) 


  

o radości bo jestem radosna